Stichting

In 2015 kwam een groep vrijwilligers uit allerlei maatschappelijke geledingen bij elkaar met het idee om de eerste manifestatie in de Martinikerk te organiseren. Een avond rond zeven portretten van mensen in armoede maar met een ongebroken mentaliteit en drive. Het was wel spannend: zou het lukken? Ja, het lukte! Meer dan 300 mensen luisterden ademloos naar de verhalen, schoten vol tijdens de filmpjes die waren gemaakt door OOG TV en vulden de Weggeefkasten die er stonden met kleding, boeken, speelgoed en vooral de boodschap: jij doet er toe.

De werkgroep besloot, eenmaal van de beduusdheid bekomen, om haar activiteiten onder te brengen in een stichting: Sint Martinus’ Pronkjewail’n. Deze stichting is in 2016 opgericht. Haar voornaamste doel is activiteiten te organiseren rond de arme kant van de stad zoals evenementen, conferenties, educatieve workshops en lezingen waarbij altijd de mensen zelf de hoofdrol krijgen.

De stichting heeft een driekoppig bestuur en een projectgroep. Deze laatste bestaat uit mensen die zich persoonlijk verbonden voelen met het doel van de stichting en/of vanuit een organisatie in de stad meehelpen om de doelen van de stichting te realiseren.