Sponsoren

De 11 november avonden zijn alleen mogelijk dankzij sponsoren die de financiële middelen beschikbaar stellen voor de invulling van de avond.

De vaste sponsoren zijn:

  • College van diaken van de Protestante kerk van Groningen die een meerjarige financiële bijdrage levert,
  • de GasTerra die een financiële bijdrage levert,
  • de gemeente Groningen die de publicaties financiert,
  • Groninger Studenten Corps Vindicat atque polit, die de borrel aan het eind van de avond verzorgt en
  • de stichting Martinikerk die de Martinikerk beschikbaar stelt op 11 november.

Sponsors in 2016 waren:

  • Gemeente Groningen vanuit het project Wijken voor Jeugd
  • Kerk en Wereld
  • Haëlla  Stichting

Sponsors in 2015 waren:

  • MJD Groningen
  • OOG TV