INSPIRATIEBRON

Sint Martinus: onze inspiratiebron

Elk jaar op 11 november gaan de Groningse kinderen met lampionnen langs de deuren. Ze zingen liedjes om wat lekkers te scoren. Het is een oude traditie, gebaseerd op het verhaal van Sint Martinus, de legerofficier die de helft van zijn warme mantel aan een naakte bedelaar schonk. Hij leeft nog voort in ‘de olle grieze’ zoals de Martinitoren liefkozend door de Groningers wordt genoemd, in de Martinikerk, aan het Martinikerkhof.

En in Sint Martinus’ Pronkjewailn, een Stichting die zich inzet voor het bespreekbaar maken van (verborgen) armoede in de stad. Door te signaleren en te delen: kennis, problemen maar vooral kracht en menselijke waardigheid. Elk jaar maakt zij dit allemaal zichtbaar tijdens een manifestatie in de Martinikerk. Met verhalen, muziek, kunst en foto’s. Uit deze avonden zijn al veel nieuwe initiatieven ontstaan. Want, zoals één van onze hoofdpersonen ooit zei, ‘Wie geeft kan krijgen’.