LEZINGEN EN PRESENTATIES

Wij gaven lezingen en presentaties aan o.a. de Rotary, de Kinderombudsvrouw, Healthy Ageing Noord Nederland, MAXIMA Kledingbank en het Internationale Vrouwennetwerk van de VVAO (Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding). Ook zitten wij regelmatig in panels over armoede, in 2016-2017 bijvoorbeeld zes  keer in het kader van de filmvertoning I Daniel Blake die intussen door meer dan 400 ambtenaren van de gemeente Groningen is bijgewoond.

Meedenken over beleid
De gemeente Groningen betrekt sinds 2016 de geportretteerden uit onze boekjes bij het ontwikkelen en implementeren van haar Armoedebeleid. Zij zitten in klankbordgroepen en werkgroepen, werken mee aan symposia en schrijven mee aan beleidsnota’s. Daarnaast vertellen zij hun verhalen en geven adviezen aan de politiek, aan wethouders en gemeenteraadsleden. 

Zelf aan de slag met gezinnen in Armoede
De rol van ervaringsdeskundigen wordt steeds groter. In de Gezondheidszorg maar ook in het Sociaal Domein. Een aantal van onze geportretteerden is sinds 2018 buddy in het succesvolle project Kansrijk Oost in Beijum en Lewenborg. Zij werken intensief met multi problem gezinnen en volgen een scholingsprogramma waarmee zij hier op termijn hun werk van kunnen maken.