Home

Sint Martinus: onze inspiratiebron
Elk jaar op 11 november gaan de Groningse kinderen met lampionnen langs de deuren. Ze zingen liedjes om wat lekkers te scoren. Het is een oude traditie, gebaseerd op het verhaal van Sint Martinus, de legerofficier die de helft van zijn warme mantel aan een naakte bedelaar schonk. Hij leeft nog voort in de olle grieze zoals de Martinitoren liefkozend door de Groningers wordt genoemd, in de Martinikerk, in het Martinikerkhof.

En in Sint Martinus’ Pronkjewailn, een stichting die zich inzet voor armoede in de stad. Door te delen: kennis, problemen maar vooral kracht en menselijke waardigheid. Elk jaar maakt zij dit allemaal zichtbaar tijdens een drukbezochte manifestatie in de Martinikerk. Met verhalen, muziek, kunst en dans. Uit deze avonden zijn al veel nieuwe initiatieven ontstaan. Want, zoals één van onze hoofdpersonen ooit zei, ‘Wie geeft kan krijgen’.