2018 | IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET

In 2018 stonden zeven Burgerinitiatieven in de stad centraal. Gestart door mensen die willen delen. Kennis, creativiteit, netwerken, of simpele dingen als gereedschap. Gespreksgroepen die ervaringen uitwisselen, je laten voelen dat je er niet alleen voor staat en ook in jou nog veel meer kracht en talent zit dan je zelf denkt. Want als armoede iets met je doet is het wel je het gevoel geven dat je niet meer vooruit komt. Niet meer gezien wordt.

Burgerinitiatieven werken vaak in stilte. Wij hebben ze een stem gegeven. En terecht. De portretten uit het boekje dat we maakten laten zien dat ze veel teweeg brengen. In de omgeving van anderen maar zeker ook in de mensen zelf. Ze ontdekken nieuwe talenten, krijgen waardering, worden actief in de wijk, gaan een opleiding doen.

Op deze avond werden de verhalen verteld in de vorm van theater en een film door Het Houten Huis, Spoken Word, een dialoog tussen twee moeders en korte interviews met de geportretteerden. Omlijst door muziek uit onverwachte hoek: een harmonieorkest van 50 personen dat zowel Sint Maarten liedjes als ‘klassiekers’ speelde. Commissaris van de Koning René Paas hield een gloedvol betoog over met elkaar in contact komen. Over vaker vragen: Wat kan ik voor jou doen? De gemeente Groningen bracht dit in de praktijk door de geportretteerden uit te nodigen voor klankbordgroepen die zich bogen over het Armoedebeleid voor de komende vier jaar.

Klik hier om de publicatie te lezen.